PRS - back to the homepage   Pattern Recognition Systems - mail us {short description of image}
 
 
INFO
Software
| Courses
Consultancy
Order
News
Download
Support

06.12.03 mail uswebmaster

PRS as
MIX-Møhlenpris PB 24
5006 Bergen
NORWAY
Ph:
+47 5532 5221
Fax:
+47 5558 9496 

Pattern Recognition Systems inviterer

til

INNFØRINGSKURS I KJEMOMETRI

1

For more information contact us by mail, fax (+47 55 58 94 96)


Målgruppe
Målgruppe for kurset er kjemikere, ingeniører, forskere og andre som jevnlig analyserer og tolker data, og som er involvert i planlegging, modellering og presentasjon av eksperimentelle data fra kjemiske analyser,  prosess- og  produktutvikling. Ingen forkunnskaper innen statistikk og kjemometri er nødvendig.


Innhold
  • Den multivariate strategi

  • Design og responsmodellering

  • Multivariat klassifikasjon

Kursansvarlige er Prof. Olav M Kvalheim og Dr. Bjørn Grung.  Foredragsholderene har selv flere års erfaring fra så vel undervisning som fra industriell bruk av kjemometri.  Alle øvelser utføres på programvaren SIRIUS V7.0

 

Pattern Recognition Systems as (PRS)  is  a registered VICIM competence center

VICIM (Virtual Institute for Chemometrics and  Industrial Metrology)


For more information contact us by mail, fax (+47 55 58 94 96).


----------------------------Top of Page
© 1997-04 PRS AS. All rights reserved.